پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 

شمشیر رابیشتر بشناسیم

درباره روستای شمشیر

روستای شمشیرازتوابع شهرستان پاوه دراستان کرمانشاه می باشد این روستای زیبای هورامان جمعیتی بالغ بر 3000نفرو500 خانوار،بامساحت 1976 هکتار که 450هکتار آن راجنگل تشکیل می دهدمیباشد،درفاصله 5 کیلو متری شهر پاوه و120کیلومتری مرکز استان قرارگرفته است جاده کرمانشاه پاوه از وسط این روستا گذشته وموقعیت آن رادوچندان نموده؛مجموعاً 8 روستا راشامل گردیده روستا دارای تمام مقاطع درسی ؛مرکز درمانی؛باشگاه ورزشی؛مجتمع بهزیشتی؛شرکت تعاونی؛مرکز مخابراتی و...است که سیمای آن رادگرگون ساخته.مردم درشمشیربه باغداری مشغول اند وبه زبان سورانی کردی حرف میزنند. آب وهوای ممتاز وباغات گردوچهره ی زیبای به روستا بخشیده وچشم هربیننده ای را نوازش میدهد بدون اقرارباید گفت گل سرسبد هورامان روستای شمشیراست این روستا که به شمشیرنام گرفته طبعاً باشنیدن افکاری رادرذهن هرشنونده ای می اندازد گرچه مردم علت نامگذاری آن رابه طرق مختلفی بیان مینمایند که به مواردی از آن اشاره می کنیم :به روایات که از مردمان قدیم به جا مانده این است که منطقه شش میر فرمانروای داشته وبه مرورزمان به شمشیرتغیر نام یافته؛و یا گفته دیگر این است که قبل ازظهوراسلام دراین مکان مردمانی زندگی می کردند که به ضرب سکه وشمش مشغول بوده اند که به مرورزمان به شمشیرتغیر نام یافته است پیدا شدن سکه های فراوان تاریخی ویک سری آثارباستانی وانجام حفاری های غیر قانونی گویای این حقیقت است که شمشیر رابه روستای گنج می شناسند.درکتابهای خارجی وایرانی علت نام گذاری این چنین بیان نموده اند گرچه سپاهیان اسلام دراین دیار چکاوک شمشیرهای زیادی تاتسلیم نمودن آن به عرصه ظهور گذاشته که بنای بسیارقدیمی مسجد درروستا و قبر اصحاب در قبرستان آن این حقیقت رابیشتر عیان می کند اما ازلحاظ تاریخی وجه تسمیه شمشیر همان است که بیان گردید.شمشیر در دامنه بسیار زیبای رشته کوه شاهو آرمیده بیشترین برف منطقه هورامان در این روستا می بارد وچهره ای دیگر به آن می بخشد چشمه های زیاد شمشیر که برخی ازآن نیزدرقسمت مربوط به عکسهای شمشیرموجود است چشمه های شارا؛ د.رک؛ هه لیل؛ تاوگ؛ وبسیاری دیگر چشم هربیننده ای رابه وجه آورده وآرزومند است که بارها وبارها در کنار آنها بیارامد واز طبیعت زیبای آن بهره جوید بلند ترین قله رشته کوه شاهو موسوم به حوضی خانی مشرف به شمشیر بوده ودارای ارتفاعی بیش از 3400 متر میباشد.این رشته کوه زیبا که از سلسله جبال زاگرس است دارای طبیعتی بکر ودست نخورده است به علت موقعیت مناسب آن محل زندگی انواع گونه های حیوانات وحشی ازجمله بز،میش،کل،پلنگ،خرس،گرگ،و... انواع گونه های پرندگان از جمله کبک،عقاب،شاهین، بلبل، قمری و... همچنین گونه های مخطلف گیاهی وگلهای متنوع ورنگاورنگ فراوان دارای یخچالهای طبیعی،غارهای عمیق ونیمه عمیق از جمله غار خوره له که آثار تحقیقات دانشمندان داخلی وخارجی بر در و پیکرآن عیان است هرساله گروهای کوهنوردی فراوانی ازسراسر ایران و کشورهای خارجی بسوی خود جزب می کند به اقرار عموم گردشگران وکوهنوردانی که ازاین طبیعت زیبا که ازبهترین راه سعود آن میان باغات و ازکنارچشمه های فراوان وگوارای آن می گذرد نمونه ای بی نظیردرسطح ایران وکردستان است هرکس برای باراول به ضیافت گل سرسبد هورامان می آید با خود عهد بسته که هرگز مناظر زیبا ورایحه خوش گلهای معطر چنور ، شب بو، برزه لنگ،ور کمر،ونغمه وچهچه ای زیبای آن وزمزمه ی قندیلهای واژگون برف لابه لای این طبیعت زیبا رافراموش نکرده ودر صورت امکان در این کوهستان زیبا به تماشای دشتهای زیبای میشیاب، چهل تنان،قله تاریخی پیاز دول وچشمه های بسیار خنک وگوارای خوره له وجای جای شاهو بپردازد.فصل بهار همه جازیباست اما فصل بهار شمشیربه گفته کسانی که به این طبیعت پا نهاده اند خارق العاده وبی نظیر است شمشیر به دلیل قرارگرفتن دردامنه شاهو به حوض آبخیز معروف بوده ورودخانه ای دائمی ازآن سرچشمه گرفته که تمامی باغات روستاهای پائین دست را آبیاری داده ودر پایان درمنطقه ی دو آب به رودخانه سیروان می پیوندد تا در بزرگی وعزمت سیروان سهیم باشد. باغات کنار این رودخانه جلوه ای دیگر به این زیبای بخشیده که ازپایین روستا تا نزدیکی دامنه شاهو ادامه دارد./ 

 

منطقه کوهستانی شاهوبایخچالهای طبیعیروستای شمشیر

کوه شاهوازسلسله کوههای زاگرس با چشم اندازی زیباست که روستای سرسبز شمشیررادرآغوش گرفته می باشد یک منطقه زیبا برای کوهنوردیست که هرساله جمعیت زیادی رابرای کوهنوردی وتفریحی دراوسط خرداد تا آخرمرداد به خود میبیند که بهترین موقه برای رفتن به بالای کوه است.به علت سرسبزی فراوان وبرف آبهای روان که منطقه ای مناسب وعالی برای دامداریست هرساله عشایروکوچ نشینهای برای پرورش دامهای خود به این منطقه می آیند. شاهو دارای یخچالهای طبیعیست که در زبان محلی به آن (نور)می گویند این نورها به شگل غارهای بسیارعمیق به طرف پائین اند وهرگز نمی توان عمق آنها را اندازه گرفت نورهای هستند که طول دهانه آنها بیشتراز سی مترمیباشد وبه علت عمق وپرتگاهی بودن بدونه تجهزات مهم کوهنوردی نمی توان به پائین رفته وداخل وعمق آنها رااندازه گیری کرد تعداد آنها نیز زیادند درجای جای وبالای رشته کوه قرار گرفته اند درزمستان پرازبرف شده تا درفصلهای دیگر چشمه های بزرگ روستا چون شارا؛ د.رک؛ هه لیل؛ سه رکانی را بی آب نگذارند به راسطی بادیدن این نورها می توان عظمت وبزرگی خدا را دید که چگونه این نورها به چشمه های مهم روستا درارتباطند وبرفی که درآنها ذخیره شده باآب شدن به سوی این چشمه ها سرازیر میشوند. ازمناطق شاهومی توان چشمه ودشت می شیاب؛ تفریحگاه وچشمه خوریله ؛ حوض خانی؛ پیاز دول؛ قله حیخانی و... رانام برد.این منطقه دارای مناظر زیبا وطبیعتی دست نخورده می باشد که دارای تمامی خصوصیاتیست که یک منطقه برای گردشگری ، تفریحی وکوهنوردی داشته باشد است دامنه زیبای کوه شاهو که هرساله برف زیادی به خود می گیرد و تا اواسط تابستان نیزدارای یخچالهای طبیعی می باشد که نمای زیبای آن را تا به چشم ندید نمی توان وصف کرد بلند ترین قله رشته کوه شاهو موسوم به حوضی خانی مشرف به شمشیر بوده ودارای ارتفاعی بیش از 3400 متر میباشد.این رشته کوه زیبا که از سلسله جبال زاگرس است دارای طبیعتی زیبا و دست نخورده است به علت موقعیت مناسب آن محل زندگی انواع گونه های حیوانات وحشی ازجمله بز،میش،کل،پلنگ،خرس،گرگ،و... انواع گونه های پرندگان از جمله کبک،عقاب،شاهین،بلبل،قمری و... همچنین گونه های مخطلف گیاهی وگلهای متنوع ورنگاورنگ فراوان ازجمله گلهای معطروخوش بو؛ چنور،شب بو،برزه لنگ،ور کمر، و نغمه وچه چه ای زیبای آن وزمزمه ی قندیلهای واژگون برف لابه لای این طبیعت زیبا رافراموش نخواهد کرد دارای یخچالهای طبیعی،غارهای عمیق ونیمه عمیق است

./

منطقه گردشگری وچشمه های شارا- روستای شمشیر

این منطقه که درشرق روستا و نزدیک دامنه کوه شاهو قرارگرفه است را می توان به علت آب هوا مناظر زیبا وچشمه های فراوان گل سرسبد شمشیر نامید . در این منطقه گردشگری زیبا که به تازگی چاده توریستی آن نیز کشیده شده ودردست ساخت است بیش از5چشمه بزرگ وجود دارد که آب آنها یک رودخانه بزرگ تشکیل داده وباغات ده روستا پائین تررا نیز آب یاری میدهد این ناگفته را نیز بگویم که به علت یک سری کارهای بی مسئولیه تانه شوراهای روستا چشمه اصلی آن که دارای بهترین تفریحگاه طبیعی برای گردشگران بوده را برای زیاد شدن چشمه شارا که هیچ سودی هم نداست با درختان کنار آن به یک خرابه تبدیل کرده ودرخصوص بازسازی آن تا به حال هیچ اقدامی انجام نشده است. همانطورکه گفتیم می توان به منطقه شارا گفت بهترین خوش آب وهواترین نقطه شمشیر،درشارا باغات فراوان وانواع گونه های درختی وجود دارد وچون از آبی پاک وسالم برخورداراست کسانی که درآنجا زمین کشاورزی دارند به کشاورزی مشغولند وبه کاشت انواع سبزی جات، خیار و گوجه محلی، توت فرنگی،لوبیا و موارد زیادی دیگرمی پردازند که سرسبزی شارا دوچنان می شود یکی از راههای آمدن به شارا از اول شمشیر است که در راه به چشمه هه لیل رسیده وبعد از گذشتن ازباغات سرسبز موسوم به دشتان که این نام محلی آن منطقه است می گذرد واگرهمین راه را ادامه بدیم به باغات شارا وبعد به طرف بالاتر به چشمهای فراوان وگوارای آن میرسد؛ اگرهم بخواهید با ماشین به شارا بروید دروسط روستا از کوچه مدرسه به طرف بالا رفته وقتی که از روستا به طرف بالامی گذرید به یک دوراهی میرسد که طرف راسط باید رفت راه دیگردردوراهی آن به منطقه د.رک میرسد که در بخش مربوط به د.رک چگونگی رفتن به آنجا نیز توضیح داده شده. از شارامی توان این مناطق را نام برد؛ چشمه های شارا؛ باغات شارا؛کوه ماچین چین؛ دشت بانی هنگان که روبه پائین به تفریگاه ودشت د.رک می رسد. شارا منطقه ای زیباست که با دیدن می توان تمام زیبای های آن را دید وازآن لذت برد./

 

منطقه گردشگری د.رک وآثار بجامانده ازمردمان قدیم- روستای شمشیر

یکی دیگرازمناطق ومناظرزیبا وخوش آب وهوای روستای شمشیر مکانی است به نام محلی د.رک باشنیدن نام د.رک شاید این را گفت که این نام به چه معناست تنها دلیلی که می توان گفت این است که د.رک درزبان محلی به خارهای کوهی گفته می شود شاید هم علت نام گذاری آن هم همین یک دلیل باشد چون به علت دشت بودن آن منطقه دارای خارهای کوهی می باشد. منطقه گردشگری د.رک درشمال شرقی شمشیروشمال شاراقرار گرفته دشت سرسبزد.رک یکی دیگر ازمناطق زیبای گردشگری شمشیر است د.رک با شارا یک تفاوت دارد که آن دشت بودن آن است باچشمه های گوارایش. این را در مورد د.رک بگوئیم که مردم روستای شمشیر قبل ازآنکه درروستا باشند درآنجا زندگی گرده اند ودراصل مکان اولیه زندگی مردم روستا در آنجا بوده ودرمرورزمان به پائین دامنه آمده اند آثارزندگی وخانه های سنگی آنان به خوبی مشاهده می شود درحال حاظر هم کسانی که به دامداری مشغول هستند برای مدتی سه یا چهارماهه درآنجا جای برای حیوانات خود ساخته ودر همان مکان آنها رانگه داشته روزها برای چرای حیوانات را به دامنه کوه برده وبعد ازآن دامهای خود را درآنجا می دوشند وشیرراباخود به روستا آورده وشب دامهای خود رادرجاهای که برای آنها در د.رک ساخته اند می گذارند وخود به روستا برمی گردند تا این سنت قدیمی همچنان باقی بماند. بهترین راه سعود به کوه شاهو بعد ازگذشتن ازروستای شمشیر وباغاتی چون دشتان و... به این مکان می رسد که بعد از خستکی درکردن درکنار چشمه د.رک راه به طرف بالا میرود که در نزدیکی رسیدن به قله کوه شاهو به راهی پله ای ماند به نام پلان که مردم محلی به آن می گویند میرسد وبعد از گذشتن از این آخرین قدمها برای رسیدن به قله شاهواست./

 

چشمه وتفریحگاه هه لیل- روستای شمشیر

 

چشمه ای دیگر که درروستای شمشیر وجود دارد به نام محلی هه لیل است که در کنار روستا ودروسط راهی که به شارا؛د.رک؛و باغات دشتان می رود قرار دارد این چشمه به شکل یک دایره است که با یک دیوارمحلی به این شکل درست شده که بیشتر ازصد سال است که این چنین باقی مانده و نمای زیبای نیز درکنار دیوارهای محلی به خود گرفته است این چشمه ازاول بهار تا اواخر تابستان خشک نمی شود و بارسیدن پاییز کم آب میشود به علت نزدیکی این منطقه به روستا در روزهای تعطیل گردشگران زیادی به آنجا رفته و ازمناظر زیبای آن لذت می برند وبه یک منطقه کردشگری خوب نیزتبدیل شده است.ازدیگرچشمه های فراوان روستای شمشیر میتوان این چشمها رابه زبان محلی:چشمه تاوگ، چشمه مه رین، چشمه مسکناس،چشمه سه رکانی،چشمه سه رحوض،چشمه کانی با، و... رانام برد.   

نویسنده و ویرایش: یاسر کاکائیشمشیر شاهو یخچال پاوه روستای شمشیر شارا درک هه لیل سه رحوض چشمه سه رحوض چشمه مه رین چشمه مسکناس چشمه سه رکانی باغات دشتان گردشگران تفریحگاه هه لیل توریستی ماچین چین دشت بانی هنگان قله حیخانی میش گرگ چنور ور کمر منطقه کوهستانی حوضی خانی هورامان چنور شب بو برزه لنگ ور کمر قندیل
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 16 اسفند ماه، 1389 توسط kakaei  پرینت

مرتبط باموضوع :

 عکسهای قدیمی اهالی روستای شمشیر  [ يكشنبه، 12 آذر ماه، 1391 ] 5314 مشاهده
 درگذشت محمدسعید امیری  [ شنبه، 30 فروردين ماه، 1393 ] 1175 مشاهده
 طرح سنگ فرش کوچه های روستای شمشیر  [ يكشنبه، 7 تير ماه، 1394 ] 978 مشاهده
 شمشیر در سوگ تشنگی شارا  [ چهارشنبه، 11 شهريور ماه، 1394 ] 506 مشاهده
 عکسهای از اهالی روستای شمشیر  [ شنبه، 15 مهر ماه، 1391 ] 12996 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب