تاریخ : دوشنبه، 1 آذر ماه، 1395
موضوع : روستای شمشیر,گاری تصاویر

به یاد گذشته ها

زمانی بهترین خوش های زندگی ما بودش.

کنار هم و دست در دست هم
شمشیر عکس قدیمی گذشته

منبع این مقاله : :روستای شمشیر
آدرس این مطلب : http://shamshir.ir/118/به-یاد-گذشته-ها/