پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 
روستای شمشیر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1258062 بار نمايش يافته است . شهریور 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.845 % (98705)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.246 % (40845)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.55 % (1013379)
 Opera: OperaOperaOpera 0.839 % (10560)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.006 % (78)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 5.319 % (66921)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.191 % (27571)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.97 % (200943)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.616 % (20334)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.370 % (17243)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (9)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 81.03 % (1019526)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 72
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 114
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 40
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 15
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 17