پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 
روستای شمشیر آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1374406 بار نمايش يافته است . شهریور 1389

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.207 % (99067)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.094 % (42537)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.34 % (1104232)
 Opera: OperaOperaOpera 0.772 % (10621)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.005 % (80)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.047 % (83118)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.528 % (34748)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 14.88 % (204526)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.985 % (27294)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.324 % (18206)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (9)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 81.80 % (1124364)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 72
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 114
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 38
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 15
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 17