پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 

نظام

سواره نظام كوهستان

در مورخه : سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1392 موضوع : داستانهای کوتاه,فرهنگی و ادبی

رگبار گلوله خاموشي دهكده را شكافت. زن هاي سراسيمه، كودكانشان را در پناه گرفتند. درها با شتاب بسته شد و صداي افتادن كلون ها به گوش آمد. پيرمردان كه در كافه كوچك دهكده به دور ميز بازي دومينو، سرگرم نشخوار زمان بودند با عجله بيرون ريختند و پراكنده شدند.
اما خوآن كريسموس تومو به آستانه در خانه محقر خود نرسيد: گلوله ئي از پشت در سرش جا گرفت و او را خشك و منقبض نقش زمين كرد. سوارها كه هنوز از تفنگ هايشان دود بلند بود در تقاطع كوچه ها جست و خيز مي كردند.
يكي از اين سرخ هاي مادر به خطا را هم نگذاريد فرار كند!

زن ها نگران پيرمردهاي ديگر و بچه ها بودند، زيرا مرداني كه مي توانستند تفنگ سرپري به دست بگيرند يا از قداره استفاده كنند براي شركت در جنگ هاي پارتيزاني به بالاي تپه رفته بودند.
گروهبان كه در ميان صفير گلوله ها روي زمين اسبش قرار گرفته بود، از اين تجربه بهره مي گرفت:
مرغ هاي ترسو، بيائيد بيرون مثل مرد جنگ كنيد!
در ميدان، سايه ها در زير آفتاب از جنبش باز مي ماند. سگي كه در خانه صاحبش را بسته يافته بود، بيمناك زوزه مي كشيد، و بي آن كه طرفي بربندد مي كوشيد پوزه اش را لاي در فرو كند. تفنگ گروهبان بار ديگر طنين افكند و حيوان كه به خود پيچيده بود به شتاب شروع به چرخيدن به دور خود كرد.

مارپيچ زوزه هايش تمام دهكده را مي شكافت و پيش مي رفت، ناگهان دري گشوده شد. كلاريسا موفق شد از دست عمه هايش آزاد شود و خود را به كنار پدربزرگش برساند، اما خوآن كريسوس تومو ديگر زنده نبود.
گروهبان فرياد زد:
دختر را دستگير كنيد! ادامه مقاله
آمار کاربران
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت

خیلی عالیه
میتونه بهتر باشه
جای کار داره
بهترین سایته
نظری ندارم!نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 92
نظرات : 2

جستجو در گوگل


جستجو در وب
جستجوی سايت

آخرین تصاویر
 • مرحوم احمد کرمی و عارف کرمی
 • مردم روستای شمشیر سال ۱۳۵۸
 • رئوف مرادی و مرحوم باقی فرضی
 • متولدین ۱۳۵۰ مدرسه شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر
 • پاییز روستای شمشیر